Stafilodermii мини с bukvata C


Stafilodermii - zabolyavane е заразна, koeto намеса в kosmenyte folykuly Кожата и в holyama dъlbochyna.

Симптоми zabolyavaneto е tsyrey линии, чест SA vtorychny. Uslovyeto ryazko.

Сорт stafilodermiy: folykulyt, сикоза, ostiofollikulit, epydemyya pemfyhus novorodeno zavry, първо stafilodermii povъrhnost. Emerald и hydradenitis svъrzana с dъlboko stafilodermii.

В възникнат в kosmenyya folykul Малка е гноен pъpka - ostiofollikulit.

Пустулите pъlny с zhъlta technost Prez kuhynata Е. Косата на rъba да Edna tyasna dzhanta на hyperemyya.

Пустулите два или три дни Суки и otkъsnaty. Obraboteny ostiofollikulit три процента salytsylova Alkohol vъnshno obrabotvat на Miasto lezyy наоколо.

Ostiofollikulit може га prerasne в folykulyt. Nahnoyavane razhledan zadъlbocheno на folykula близост и Косата тази obrazuva vъzpalytelen vъzelche. Kakto ostiofollikulit и tsyrey самостоятелно edynychny и повтарящ се.

Ostiofollikulit форма и може folykulyt на всеки Miasto на Cosmo на kozhata. Hnoen кора, obrazuvana върху времето за ynvolyutsyya, а не razpoznava Veche, kohato петно ​​или розови до синьо петно ​​yzchezva с vremeto.


Ostiofollikulit и folykulyt razkry sterylna игла и preraboteny anylynovy момче. За dopъlnytelna Bactroban Лечение prylaha mehlem, цапач Hioksizon, лош художник и заквасена сметана и Pymafukort razlychny ymunnostymulyatorы.

Staphylococcal сикоза - Комплекти ostyofollykulytov и folykulyt obyknoveno vpechatlyavasch bradychkata Кожата и преправи ustna. Razpolozhen ostiofollikulit и folykulyt Грамада, lekuvany dъlho и uporyto, Dade чест рецидив. Ymam га сикоза е кръг маска. Lechenyeto тази prylaha спрей Polkortolon, три pъty да бърлога и Rulytsyn рамка за Десет дни.


Preez pъrvyte Десет дни от корема, novorodeny mohat га povlyyayat на остров epydemyy pemfyhus novorodeny на. Zabolyavaneto sylno е заразна и ние harakteryzyra с множество mehurcheta с razlychny Size. Mehury pъlny с mъtna Or пъргав technost. Кожата е Zasehnata tsyalata с yzklyuchenye на dlanyte и stъpalata. Bubbles pidsyhayuchy obrazuva korychka Увеличение, това Сливата и pokazatelno, се оказва obrazuvaneto на erozyonny povъrhnosty, pokryvasch tsyalata кожата.

Vъzpalenye на kosmenyya folykul IMA-Pyo nekrotychen характер narycha zavry.

Tova vъzpalenye vъzel с гнойни pъpky на vъrha. Razkryvane на tozy сайт razkryva некротична ядро.
В osnovata на Tova othvъrlyane formyra zarastvane на beleha, язви. Смъмри Дост bolezneno явление. Lokalyzatsyya на lytseto, osobeno в nazolabyalna tryъhъlnyka Дауа Kato uslozhnenye на menynhyt. През март на zabolyavaneto може bъde га Остра и hronychna, prydruzhen от Tresco, лимфаденит и lymfanhytom. В razlychny stadii по този zabolyavaneto yzpolzvat razlychny форма на лечение. На сцената в obrazuvane на vъzpalenye на termychna Monitor, UHF, лазерно ultrazvuk.

Yhtyolovuyu МАЗ лагер на dyalovete в obrъschenye. C otvaryaneto на tsyreya yzpolzvane hypertonychny prevrъzky. Kohato yzchysteny язви, prevrъzka с antybyotytsy и proteolytychny ензими. Ako vъzelъt е lokalyzyran на lytsevata Town, vynahy predpyshe antybyotytsy Prez възникнат. Tova га bъde може цефалексин Or ampytsylyn.