Trihofitii мини с bukvata T


Trihofitii - Чинии hъbychna Кожата е гладка, nokty, плюе. Hrupata е trihofitii povъrhnost trihofitii, hronychna, ynfyltratyvna-nahnoytelnaya trihofitii.

I. етиология trihofitii (prychynyava trihofitii)

Prychynytelyat на hronychna trihofitii povъrhnost и д antropofylnыe hъbychky, Коичи vlyyayat vъrhu Кожата е гладка, nokty, плюе. Kozhata IMA povъrhnostny vъzpalenyya, Леко yzrazeny. В zasehnatata Косата. Razpolozhen в sъrtseto hъby да плюе.

Prychynytely fyltryraschyte самостоятелно Pyo trihofitii hъbychky, паразити и животински vъrhu Hora, SA група zooantropofilnyh

II. Klynychnyte показва trihofitii (симптоми trihofitii)

Surface trihofitii razdelena:
1. trihofitii skalpa;
2. trihofitii Кожата е гладка;
3. trihofitii nokty.

Skalpa trihofitii Surface yzhlezhda melkoochahovoy krupnoochagovy и високо качество. Postъplenyya bolestny остров без vъzpalytelny процеси с razmyty, nazъbeny граница, neredovno zaobleny покритие Бела скали lyuspesta форма. Ponyakoha peryferyyata на lezyy самостоятелно блистер, пустули кора.


Nyakoy Косата много kratъk razbyto (от obscho kozhata 1-2 мм), булка техно pъnove на.

Victory povъrhnost trihofitii Кожата е гладка obyknoveno тази poyavyava на lytseto, shyyata, rъtsete и tyaloto, но да можем и външен вид през втората uchastъtsy kozhata тук. Cells е добра defynyrany над kozhata Леко povdyhnata, ovalna Or zakrъhlena образуват rъbovete самостоятелно malъk valyak nodularna Or otkъslechny pryrodata, може Cha Da bъde postaven на Малки mehurcheta и korychky.

Kohato povъrhnostta trihofitii pyrony, nokъtnata plochka, obyknoveno prъstyte, това smayaha, Kato zapochva от тази svobodnyya ръб на nokъtnata plochka, ponyakoha Lune и рамка за nyakolko mesetsa zabolyavaneto тази razprostranyava на tsyalata nokъtna plochka тази shъsty, ronlyva тази razhlaby, tsvetъt е syvo- mrъsny.

Симптоми hronychnata trihofitii IMA detstvoto от CLI, и по pъrvo zabolyavaneto protycha Kato povъrhnost trihofitii и kъsno prydobyva hronychny функция. Scalp hronychna trihofitii obyknoveno lokalyzyrany в temporalnata и tylnata зона в Коичи mohat га себе poyavyat Леко Блед Червен ohъn, стр tsyanotychen нюанс или вид и дифузна deskvamatsyya atrofychen pleshynky.

Ynfyltratyvnyya-nahnoytelnaya Or trihofitii zoofylnaya (zooantropofylnaya trihofitii) prychynena zooantropofylnыmy hъby и dъlboko trihofitii schytat harakteryzyra с obrazuvaneto на оборски тор dъlboky vъzly.

III. Диагноза trihofitii

В dyahnozata на povъrhnostny trihofitii skalpa е тук reshavascho значение oblomannыh nyska nalychnost на Косата (pъnove) koyato Последни в клетки в Gaulle Количество плюе lypsa в моя га кръгова slyvanyya и mestonahozhdenyeto спора за hъbata плюе.

За декар себе dyahnostytsyra изглаждане klynychny дисплеи на povъrhnostta на kozhata trihofitii Почти nevъzmozhno, конфигурация zaschoto lezyy и vъzpalytelnyya othovor самостоятелно sъs характеристики мостче. Точна диагноза Сложете тази пътека seytba и pokъlvane Култура.

Trihofitii noktyte dyferentsyrany с favusom, rubromykozom pyrony и втора zabolyavanyya.

Trihofitii ynfyltratyvnyya-nahnoytelnuyu razhranychy от tsyrey, dъlboko tsyrey, антракс, язви hronychna пиодермия.

Dyahnozata Lesna корекция д га CE edynstveno проследи Kato prouchy yztoschena плюе с lumynystsentsyya и в Културно отношения.

Диагностика на hronychna skalpa trihofitii vъz основа за nalychyeto на Cernat точка в temporalnata и tylnata регион на atrofychen pleshynok.

IV.

Лечение trihofitii

Кожата е гладка Trihofitii в otsъstvyeto на uvrezhdanyya, lekuvany плитка antimikoticheskimi vъnshny агенти. В sutrynta пожар на mikoznoho prylaha йодна тинктура от 5,2%, и вечеря ohъnya намазва protyvohъbychno цапач (Сярна, syara-salytsylova, syara-dehtyarna). Sъvremennyte protyvohъbychny цапач с.и. широко yzpolzvany, Kato mykospor, Lamisil, клотримазол, эkzoderyl и др. Ako IMA znachytelno vъzpalenye, lechenyeto се kombynyrano с yzpolzvaneto на продукти sъdъrzhaschy antymykotytsy osven кортикостероиди.

Множество dzhobove, vklyuchytelno kozhata vellus плюе и kohato zasehnaty skalpa, lekuvany с pomoschta върху системното protyvohъbychna терапия.
In Treatment Tova д osnovnyyat antymykotytsy hryzeofulvyn. Според Time terapyyata zbryvayutsya шиш.

Ynfyltratyvnyya-nahnoytelnuyu trihofitii tretyra dezynfektsyonen raztvor (rivanola, kalyev перманганат, furatsillina, ihtiola raztvor) и тази yzpolzvat rezorbyruemy mehlem, Kato Сьорен-dehtyarnu, korychky otstranyavat sъs salytsylova МАЗ 2-3 процента.

V. Preventsyya trihofitii

Preventsyya trihofitii е navremenno otkryvane на пациенти, nehovata yzolatsyya и лечение. В detskata центрове provezhdat peryodychny proverky на zdraveto. Когато ydentyfytsyrane на patsyenta proveryavanyte Faces самостоятелно в контакт с него и rodnyny. Kohato trihofitii proveryavat дома зоонотично животните (краде teleta), чест sluzhat Kato yztochnyk към инфекции.